top of page
#Ilmoitustempaus-näyttely 
Tampere, Finland

26.6.-9.10.2017
Brändit_Persoonat_Ilmoitustempaus_01.jpg

[FIN]

#Ilmoitustempaus-näyttelyssä yhdistyy montaa kesänäyttelyn hyvää piirrettä. Se oli humoristinen ja kannustavan elämänmyönteinen, sekä se pyrki saamaan ihmiset liikkeelle havainnoimaan ympäristöään myös Tampereen keskustan ulkopuolelle. Näyttely sisälsi paljon asiapitoista sisältöä ja tavoitteli erilaisten asioiden kyseenalaistamista. Useissa teoksissa yhteys ihmisten sosiaalisen median käyttötottumuksiin ja erilaisiin ilmiöihin.

 

Teosten sanoma oli kahtiajakautunutta ja muuttuu katselusuunnasta riippuen. #Ilmoitustempauksen väittämät kumoavat toinen toisiaan. Tavoitteena oli osoittaa kompromisseihin kykenemisen merkitys keskustelutaidoissa ja faktoihin perustuvan analysoinnin tarve.

Teoksia oli yhteensä 108 kappaletta ja ne oli kiinnitetty 12 puistoon ja yhteensä 15 paikkaan, joista lähes jokaisella sijainnilla oli oma teemansa. Teokset oli kiinnitetty valopylväisiin ja roskalaatikoiden sekä sähkökaappien kylkiin. Kaikki puistot ovat sopivasti kävely- tai pyöräilymatkan etäisyydellä toisistaan.

#Ilmoitustempaus oli jatkoa kesällä 2016 toteutetulle #Kylttitempaus -näyttelylle.

Näyttelyn yhteistyökumppaneita olivat Tampereen kaupunki, 

Visit Tampere Oy, Tampereen Taidemuseo, Tampereen Infra, Kopio Niini Oy ja Kalevan Vaneri Oy.

[ENG]

#Ilmoitustempaus (InfoAct) exhibition combines many of the excellent features of summer exhibition. It is humorous and encouraging in life, and it also seeks to bring people out to observe their surroundings also outside the center of Tampere. The exhibition contains a lot of information content and aims to question various things. In many artworks, there is a connection to the social media habits of people and the various phenomena. 

 

The message of the works is biased and changes depending on the viewing direction. The claims of the artworks repeal each other. My aim is to demonstrate the importance of the ability to compromise and analysis based on facts in conversational skills.

The works had been attached to 12 parks and a total of 15 places, of which almost everyone has their own theme. The works were attached to the light columns and to the sides of the junk boxes and electric cabinets. All the parks are conveniently located within walking or cycling distance.

#Ilmoitustempaus is a sequel to the #Kylttitempaus exhibition, which took place in summer 2016.

The exhibition partners included the City of Tampere, Visit Tampere Oy, Tampere Art Museum, Tampere Infra, Kopio Niini Oy and Kalevan Vaneri Oy.

"Ceci n'est pas une Pika"

Popkulttuuripuisto, Koskipuisto, Tampere.
 

Teos on nykyaikaistettu versio belgialaisen surrealistin Rene Magritten "Kuvien petollisuus" maalauksesta ja käsittelee ihmisen viehtymystä viettää aikaa virtuaalisessa ja lisätyssä todellisuudessa.

Artwork is a modernized version of "The Treachery of Images" by Belgian surrealist painter Rene Magritte and it deals with an human attraction to spend time in virtual and augmented reality.

bottom of page