top of page
#Ilmoitustempaus-näyttely 
26.6.-9.10.2017
Ilmoitustempaus
Ilmoitustempaus

No winter hibernation

press to zoom
Ilmoitustempaus
Ilmoitustempaus

Summer body maintenance

press to zoom
Ilmoitustempaus
Ilmoitustempaus

The road is paved only with good intentions

press to zoom
Ilmoitustempaus
Ilmoitustempaus

No winter hibernation

press to zoom
1/10

1. YLEISOHJEISTUSPUISTO - GENERAL GUIDELINES PARK Atlaspuistossa

10 taideteosta / artworks

Ilmoitustempaus Kuva: Erkka Rinne

press to zoom

Ilmoitustempaus

press to zoom

Keep being part of the solution, not the problem.

press to zoom

Ilmoitustempaus Kuva: Erkka Rinne

press to zoom
1/8

3. LUONTOPUISTO - NATUREPARK Näsinpuistossa

8 taideteosta / artworks

Ilmoitustempaus
Ilmoitustempaus

Älä _____ äänekkäästi! Laulaminen sallittu vain erityisluvalla. DO NOT_____. Singing allowed only with a special permission.

press to zoom
Ilmoitustempaus
Ilmoitustempaus

Brands – Personalities and Personalities - Brands signs.

press to zoom
Ilmoitustempaus
Ilmoitustempaus

press to zoom
Ilmoitustempaus
Ilmoitustempaus

Älä _____ äänekkäästi! Laulaminen sallittu vain erityisluvalla. DO NOT_____. Singing allowed only with a special permission.

press to zoom
1/7

5. SOMEPUISTO - SOCIAL MEDIA PARK Hämeenpuistossa

10 taideteosta / artworks

Ilmoitustempaus
Ilmoitustempaus

Do not spread earworms. Singing forbidden!

press to zoom
Ilmoitustempaus
Ilmoitustempaus

Do not spread earworms. Singing forbidden!

press to zoom
1/1

2. LEIKKIPUISTO - PLAYGROUND Näsinpuistossa

6 taideteosta / artworks

Keskusvirastotalon Ilmoitustempaus
Keskusvirastotalon Ilmoitustempaus

Robotti tavoitteli ohikulkijoiden huomiota koputtelemalla lasiovea lähes neljä kuukauden ajan. Muurit murtuvat teos pitää autenttista ääntä rautaisen sormen osuessa lasiin, joiden tiheyttä robotti itse laskee taiteilijan tekemän satunnaisohjelman kautta.

press to zoom
Keskusvirastotalon Ilmoitustempaus
Keskusvirastotalon Ilmoitustempaus

Robotti tavoitteli ohikulkijoiden huomiota koputtelemalla lasiovea lähes neljä kuukauden ajan. Muurit murtuvat teos pitää autenttista ääntä rautaisen sormen osuessa lasiin, joiden tiheyttä robotti itse laskee taiteilijan tekemän satunnaisohjelman kautta.

press to zoom
Keskusvirastotalon Ilmoitustempaus
Keskusvirastotalon Ilmoitustempaus

Tässä havainnollistava kuva kuinka Muurit murtuvat teos valaistui pimeällä.

press to zoom
Keskusvirastotalon Ilmoitustempaus
Keskusvirastotalon Ilmoitustempaus

Robotti tavoitteli ohikulkijoiden huomiota koputtelemalla lasiovea lähes neljä kuukauden ajan. Muurit murtuvat teos pitää autenttista ääntä rautaisen sormen osuessa lasiin, joiden tiheyttä robotti itse laskee taiteilijan tekemän satunnaisohjelman kautta.

press to zoom
1/3

4. Keskusvirastotalo - Robotti

"Muurit murtuvat" - teos, 2015. Rauta, lusikat, käämilanka, lasi, led-valo, spraymaali, puu

Ilmoitustempaus
Ilmoitustempaus

High dopamine production area (7,5 bn)

press to zoom
Ilmoitustempaus
Ilmoitustempaus

High dopamine production area (7,5 bn)

press to zoom
1/1

6. SOMEPUISTO - SOCIAL MEDIA PARK Hämeenpuistossa

7 taideteosta / artworks

[FIN]

#Ilmoitustempaus-näyttelyssä yhdistyy montaa kesänäyttelyn hyvää piirrettä. Se on humoristinen ja kannustavan elämänmyönteinen, sekä se pyrkii saamaan ihmiset liikkeelle havainnoimaan ympäristöään myös Tampereen keskustan ulkopuolelle. Näyttely sisältää paljon asiapitoista sisältöä ja tavoittelee erilaisten asioiden kyseenalaistamista. Useissa teoksissa yhteys ihmisten sosiaalisen median käyttötottumuksiin ja erilaisiin ilmiöihin.

 

Teosten sanoma on kahtiajakautunutta ja muuttuu katselusuunnasta riippuen. #Ilmoitustempauksen väittämät kumoavat toinen toisiaan. Tavoitteenani on osoittaa kompromisseihin kykenemisen merkitys keskustelutaidoissa ja faktoihin perustuvan analysoinnin tarve.

 

Keskustelu yllätyksellisistä ilmoituksista ja kylteistä jatkuu toivottavasti sosiaalisessa mediassa hashtagin #ilmoitustempaus välityksellä.

Teoksia on kiinnitetty 12 puistoon ja yhteensä 15 paikkaan, joista lähes jokaisella on oma teemansa. Teokset on kiinnitetty valopylväisiin ja roskalaatikoiden sekä sähkökaappien kylkiin. Kaikki puistot ovat sopivasti kävely- tai pyöräilymatkan etäisyydellä toisistaan. Mukana on viime kesän tapaan myös muutama yllätys.

#Ilmoitustempaus on jatkoa kesällä 2016 toteutetulle #Kylttitempaus -näyttelylle.

Näyttelyn yhteistyökumppaneita ovat Tampereen kaupunki, 

Visit Tampere Oy, Tampereen taidemuseo, Tampereen Infra, Kopio Niini Oy ja Kalevan Vaneri Oy.

[ENG]

#Ilmoitustempaus (InfoAct) exhibition combines many of the excellent features of summer exhibition. It is humorous and encouraging in life, and it also seeks to bring people out to observe their surroundings also outside the center of Tampere. The exhibition contains a lot of information content and aims to question various things. In many artworks, there is a connection to the social media habits of people and the various phenomena. 

 

The message of the works is biased and changes depending on the viewing direction. The claims of the artworks repeal each other. My aim is to demonstrate the importance of the ability to compromise and analysis based on facts in conversational skills.

Discussion of surprising announcements and traffic signs will hopefully continue in social media through a hashtag #ilmoitustempaus.

The works have been attached to 12 parks and a total of 15 places, of which almost everyone has their own theme. The works are attached to the light columns and to the sides of the junk boxes and electric cabinets. All the parks are conveniently located within walking or cycling distance. Like last summer, there are some special surprises.

#Ilmoitustempaus is a sequel to the #Kylttitempaus exhibition, which took place in summer 2016.

The exhibition partners include the City of Tampere, Visit Tampere Oy, Tampere Art Museum, Tampere Infra, Kopio Niini Oy and Kalevan Vaneri Oy.

Trilobites (Trilobita) Conservation status: Extinct There are close to 20 000 known species of trilobite. They evolved during the Cambrian period and flourished through the Paleozoic era, which was ca. 542-250 million years ago. Trilobites were very small, the majority of them only a few centimetres long. The largest known trilobite specimen is the 72 cm long Isotelus rex found in Canada in 1998. Extinct – Threatened – Least Concern

press to zoom

Pakicetus (Regarded as the most basal whale) Conservation status: Extinct The pakicetus was an early cetacean (group of aquatic mammals that today consists of whales, dolphins and porpoises) that walked on four feet. It lived in modern Pakistan ca. 50 million years ago during the eocene. Pakicetus was about the size of dog-like mammals. Its inner ear has features only found in cetaceans. Extinct – Threatened – Least Concern

press to zoom

Human (Homo sapiens sapiens) Conservation status: Least concern Identifying features: Height: 150 – 200 cm. Weight: 50 – 200 kg (varies by season). Colour pattern: several different skintones, hair colour varies widely, with all the colours of the colour wheel and beyond represented. Life expectancy: 71,5 years. Last remaining species and subspecies of the human genus. Extinct – Threatened – Least Concern

press to zoom

Trilobites (Trilobita) Conservation status: Extinct There are close to 20 000 known species of trilobite. They evolved during the Cambrian period and flourished through the Paleozoic era, which was ca. 542-250 million years ago. Trilobites were very small, the majority of them only a few centimetres long. The largest known trilobite specimen is the 72 cm long Isotelus rex found in Canada in 1998. Extinct – Threatened – Least Concern

press to zoom
1/10

13. ELÄINPUISTO – ANIMAL PARK Sorsapuistossa

10 taideteosta / artworks

"Ceci n'est pas une Pika"

Popkulttuuripuisto, Koskipuisto, Tampere.
 

Teos on nykyaikaistettu versio belgialaisen surrealistin Rene Magritten "Kuvien petollisuus" maalauksesta ja käsittelee ihmisen viehtymystä viettää aikaa virtuaalisessa ja lisätyssä todellisuudessa.

Artwork is a modernized version of "The Treachery of Images" by Belgian surrealist painter Rene Magritte and it deals with an human attraction to spend time in virtual and augmented reality.

Kartta_Ilmoitustempaus
press to zoom
Karttateksti_Ilmoitustempaus
press to zoom
1/1
bottom of page