top of page
#LoveMyLife - videoinstallaatio

Still-kuvia videosta I Stills from a short film

#LoveMyLife - runtime 5.20min

2017, 1/2 editio UHD video, näyttö, akrylaatti ja kangas vanerille, rakennelma kooltaan: 135 x 277 x 182 cm

#LoveMyLife - videoinstallaatio käsittelee ihmiskunnan digitalisoituvia persoonia. Teoksessa 19 ihmistä kuvautti omaa digipersoonaansa malleina. Osallistuneet ihmiset lähtivät avoimesti mukaan ja jokaiselta tallentui omanlainen suhtautuminen sosiaaliseen mediaan. Keskustelut kuvauksen ohessa johdattelivat sitä, miten video lopulta rakentui. Teos on myös tulkintaa sosiaalisen median vaikutuksista menestyksen tavoitteluun ja siihen, miten oleellista on nykyaikana se miltä näytämme muiden silmissä, eli pyrkimyksiin esittää aina onnellista.

Kuvat Galleria Mältinrannasta, helmikuu 2017.

The Walls are Crumbling | Muurit murtuvat

It's always important to be able to speak your heart to someone.
 

On aina tärkeää kyetä puhumaan asioistaan jollekulle.
 

"The Walls are Crumbling | Muurit murtuvat" - sculpture
2015, iron, spoons, glass, led-light, arduino, wood, spraypaint

#CandleAct for the closure of #SignAct I #Kynttilätempaus #Kylttitempauksen päätökseksi

#Candle act were a special act in my community art project #Sign act, you'll find photos of it in Sculpture/installation section. I held a "buriel" for the last two days of what signs were placed at Hämeenpuisto park in Tampere. Dates are wrong for the reason, the idea was to spread disinformation on purpose among the community art project to tell about how social media is filled of it in different forms. Dates were really 27.6. - 31.7.2016

#Kynttilätempaus on pieni lisätempaus yhteisötaideprojektille #Kylttitempaus, josta näet kuvia Sculpture/installation kohdasta. Toteutin vakavamielisen "hautauksen" tempaukselle kahdeksi viimeiseksi päiväksi, kun liikennemerkit olivat esillä Hämeenpuistossa. Tavoite oli samalla saattaa katsojat pohtimaan mm. auto-onnettomuuksiin menetettyjä ihmishenkiä, sekä kertoa yleisesti projektista, joka oli usealle jäänyt ilman taustatietoja.

Päivämäärät meni tietoihin väärin lisäten tempauksen teemaan sopivaa sanomaa eli disinformaation jakamista. Koko yhteisötaideprojektin teemoja oli puhua sosiaalisen median käytöstä ja yksi sen jatkuvia aiheita on misinformaation jakaminen eri muodoissa. Päivämäärät olivat oikeasti 27.6. - 31.7.2016.

"The Selfie of Narcissus" by Moosa Myllykangas was an immersive installation in Mänttä Art Festival in 2018. Technical implementation by Janne Hokkanen and sculptor Juha Saario.

"The Selfie of Narcissus" Moosa Myllykankaan installaatio Mäntän kuvataideviikoilla 2018. Tekninen toteutus Janne Hokkanen ja kuvanveistäjä Juha Saario. 

The Selfie of Narcissus

bottom of page