top of page

Osallistavia julkisen taiteen näyttelyitä

Participatory public art exhibitions

#Kylttitempaus 

Osallistavaa julkista taidetta

2016 Hämeenpuisto, Tampere. Yht. 39 teosta.

Tästä et pääse tuonne_JmsHokkanen_02.jpg

#Sometempaus 

Digitaalisesti muokattuja kuvia Somekanaviin

2020 Digitaalinen Hämeenpuisto, Tampere. Yht. 24 teosta. (Ei omaa osuutta sivuilla teoksille.)

#Ilmoitustempaus

Osallistavaa julkista taidetta

2017 12 puistoa ja virastotalo, Tampere. Yht. 108 teosta.

Aina_Eivät_Asiat_Jmshokkanen_sivuille.jpg

Ihmisluonto

Osallistavaa julkista taidetta

2021 Pikku-Vesijärvenpuisto, Lahti. Yht. 71 teosta.

#Kylttitempaus Korkeasaareessa

Osallistavaa julkista taidetta

kesä-lokakuu 2018, Helsinki. Yht. 70 teosta.

20 teosta edelleen esillä Korkeasaaren eläintarhassa.

Ihmisluonto II

Osallistavaa julkista taidetta

2022 Aurajoenranta, Turku. Yht. 24 teosta.

Kylttiperformansit Tampereen päivinä vuosien 2016-17 syyskuissa.

Kuvat: Mikko Ängeslevä, Erkka Rinne ja Linda Mätäsjärvi.

Kiersin ympäri Tampereen keskustaa kantaen kahta erilaista kylttiä ja jututtaen vastaantulijoita Kylttitempaus ja Ilmoitustempaus näyttelyistä. Varsinkin Ilmoitustempaus näyttely oli saanut ihmisiä paljon kiertelemään kaikkia 15 kohdetta, joista teoksia löytyi siis yhteensä 108 kappaletta.
 

Oppari.jpg

<-----

Lataa PDF-tiedosto Theseus sivuilta.

Opinnäytetyö

"ÄLÄ LUE TÄTÄ OPINNÄYTETYÖTÄ"
Osallistavaa julkista taidetta

Satakunnan ammattikorkeakoulu 2017

"Ceci n'est pas une Pika"

#Ilmoitustempaus näyttely, 2017
 

Teos on nykyaikaistettu versio belgialaisen surrealistin Rene Magritten "Kuvien petollisuus" maalauksesta ja käsittelee ihmisen viehtymystä viettää aikaa virtuaalisessa ja lisätyssä todellisuudessa.

Artwork is a modernized version of "The Treachery of Images" by Belgian surrealist painter Rene Magritte and it deals with an human attraction to spend time in virtual and augmented reality.

[FIN] Ihminen on täyttänyt urbaanit asuinympäristönsä erilaisilla normeilla, ohjeistuksilla ja kielloilla. Niiden kommentoiminen ja murtaminen huumoria ja sarkasmia hyödyntävän taiteen keinoin on parhaimmillaan ajattelua ja sosiaalista toiminnallisuutta edistävää. Taiteellani tavoittelen katsojien ajatustyön aktivoitumista. Teoksissani käyn keskustelua yhteiskunnallisista ajankohtaisilmiöistä ja niiden yhteydestä sosiaalisen median käyttöön.

Kuvailen opinnäytetyössä yksityiskohtaisesti teosten taustoja, sitä miten ne syntyivät ja mitä niiden sanomasta on oleellista tuoda ilmi. Yksi teoksista kommentoi, kuinka julkisilla paikoilla ihminen pyrkii sulkeutumaan älypuhelimen ruudun taakse toisten ulottumattomiin. Toinen teos taas korostaa ihmisyyden parhaita puolia, kuten toisen empaattisen kohtaamisen, kehottamalla kiltteyteen ja huomaavaisuuteen. Kolmas teos käsittelee ihmisten kuplaantumista, mikä tuhoisimmillaan voi estää meitä unelmoimasta.

Opinnäytetyössäni tuon esiin kyseenalaistavia huomioita maailman tilasta ja kuvaan julkisen taiteen tekemisen suunnittelu- ja toteutusprosessia. Havainnollistan yksityiskohtaisesti työvaiheitani ja tapoja rakentaa yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Loppupuolella opinnäytetyötä ympäristölähtöinen kehittymiseni perustuu etnografiseen analyysiin eli ihmisiltä havainnoituihin reaktioihin sekä avoimiin haastatteluihin näyttelystä.

Opinnäytetyöni on kohdistettu mm. kuvataiteen opiskelijoille ja kaikille niille, joilta löytyy kiinnostusta julkisen taiteen luomiseen, hankkimiseen, tukemiseen, rahoittamiseen ja erityisesti kohtaamiseen urbaanissa ympäristössä.

 

[ENG] People have filled their urban environments with various rules, guidelines and prohibitions. Using art as a way of sarcastically and humorously commenting and breaking these conventions can at its best provoke our thinking and advance social participation. To me art is a fine tool to influence in how to activate viewer thinking process. In my work, I will generate dialogue of current societal phenomenon in relation to social media.

Both the background and the message of my work are systematically explicated. One piece comments smartphone caused public space isolation, the other one raising positive aspects of humanity through imperative of kindness and empathy. The third piece warns people not to become imprisoned in their personal bubble as it might forbid us from daydreaming.

The structure of my thesis is as follows. Firstly, I bring forth observations concerning current global situation. Secondly, I describe how public art projects are planned and organized in cooperation with a different range of agents. Thirdly, I demonstrate the working phases behind my work. Lastly, I valuate how my personal growth as an artist has transformed due to viewers’ open interviews and spontaneous reactions.

My thesis work has been focused for art students and for all those who find interest in creating, acquiring, supporting, funding public art, and especially encountering public art in urban environments.

bottom of page