top of page
Elä! Hengitä! Unelmoi! Olet vapaa

Elä! Hengitä! Unelmoi! Olet vapaa

Live! Breathe! Dream! You're free Photo: Janne Kaakinen

Unelmointi kielletty! Pysy kuplassa! Dreaming forbidden! Stay inside the bubble! Photo: Janne Kaakinen

Unelmointi kielletty! Pysy kuplassa! Dreaming forbidden! Stay inside the bubble!

Olé! Tee merkityksellisiä tekoja - elämme vain kerran Olé! Do meaningful acts - we live only once Photo: Janne Kaakinen

Älä hidasta kävelytien liikennettä Do not slow down the walkway Photo: Janne Kaakinen

Älä hidasta kävelytien liikennettä Do not slow down the walkway Photo: Janne Kaakinen

OLE OSA RATKAISUJA, älä osa ongelmia BE A PART OF THE SOLUTIONS, not part of the problems Photo: Janne Kaakinen

OLE OSA RATKAISUJA, älä osa ongelmia BE A PART OF THE SOLUTIONS, not part of the problems Photo: Janne Kaakinen

ÄLÄ KATSO KYLTTIÄ Jatka matkaasi eteenpäin DO NOT LOOK AT SIGN Carry on Photo: Janne Kaakinen

HYMY - Uusiutuva luonnonvara - JAA SITÄ SMILE - Renewable natural resource - SHARE IT Photo: Janne Kaakinen

ÄLÄ HÄMMENNÄ TUNTEMATTOMIA HYMYILEMÄLLÄ DO NOT CONFUSE STRANGERS WITH A SMILE Photo: Janne Kaakinen

"Vitruvian Dancers" Photo: Janne Kaakinen

"Vitruvian Selfies" Photo: Janne Kaakinen

Olethan kiltti. Jokainen meistä käy läpi vaikeita aikoja. Be kind. Everyone of us is going through hard times. Photo: Janne Kaakinen

Olethan kiltti. Jokainen meistä käy läpi vaikeita aikoja. Be kind. Everyone of us is going through hard times. Photo: Janne Kaakinen

ÄLÄ ASTELE ÄÄNEKKÄÄSTI! LAULAMINEN SALLITTU VAIN ERITYISLUVALLA! DO NOT WALK LOUDLY! SINGING ALLOWED ONLY BY A SPECIAL PERMISSION! Photo: Janne Kaakinen

ÄLÄ NOSTA KYLTTIÄ

ÄLÄ NOSTA KYLTTIÄ

DO NOT RAISE THE SIGN Photo: Janne Kaakinen

Tampereella avautui 27.6.2016 Janne Hokkasen omaperäisistä liikennemerkeistä koostuva näyttely #Kylttitempaus. Liikennemerkit ja niiden selitykset määritellään Suomessa tieliikennelaissa. Hokkanen on määritellyt taiteilijan vapaudella 39 uutta ja sanomaltaan erilaista kylttiä, jotka esitellään Hämeenpuiston puistoväylän sivuilla. Kyltit ovat esillä 31.7.2016 saakka.

Hokkasen taidekyltit on kiinnitetty betoniporsaissa oleviin liikennemerkkivarsiin. Niitä on 11, ja ne on sijoitettu n.15 metrin välein toisistaan. Jokaisessa varressa on kahdesta neljään kylttiä. Katsoja näkee liikennemerkeissä kuvan ja tekstin, joissa on positiivinen ja kannustava sanoma. Toisesta suunnasta katsottuna taas kuvien ja tekstien sanoma on negatiivinen ja kieltävä. Kummastakin suunnasta kuljettaessa merkkien sanoma muuttuu humoristisemmaksi.

 

”Kylttieni estetiikka yhdistelee surrealismia, vakavamielisempää tulkintaa ihmisten/kansan tilasta ja harkittua huumoria keventämään tunnelmaa. Monitulkinnalliset ja yllätykselliset kyltit ottavat osaa keskusteluun, joka jatkuu toivottavasti myös digitaalisella puolella kylteistä löytyvän hashtagin avulla: #kylttitempaus. Siellä osa tempauksen merkityksellisyydestä muodostuu tai on muodostumatta”.

Yhteisötaideprojekti #Kylttitempaus pyrkii Hokkasen mukaan haastamaan katsojat miettimään, kuka oikeasti viestii. Aidonoloiset liikennemerkit viestivät some kulttuurin kaltaisesti, eli sekavasti sekä negatiivisesti että positiivisesti asioista, jotka ovat merkityksettömiä ja hyvin merkityksellisiä. Kyseenalaistavuus on vahva itseisarvo koko #Kylttitempauksella.

”Tutkin yhteisötaideprojektillani asioita, jotka ovat pinnalla Suomessa vuonna 2016 ja kuinka niihin kansa reagoi mm. sosiaalista mediaa käyttäen. Nostan myös muutamin viittein esiin asioita, jotka jäävät huomattavasti pienemmälle huomiolle palstoilla ja internetissä.”

#Kylttitempaus-yhteisötaideprojektin ovat toteuttaneet yhteistyössä Janne Hokkanen, Tampereen taidemuseo, Tampereen sähkölaitos Vera ja Liikennemerkkitoimisto.

 

 

Teksti: Tapani Pennanen, näyttelypäällikkö, Tampereen taidemuseo.

TSEMIÄ JAKAVA KAMERAVALVONTA

TSEMIÄ JAKAVA KAMERAVALVONTA

GOOD LUCK SHARING CAMERA Photos: Janne Hokkanen

Aluetta tallentamattoman kameran valvonta Surveillance of the non-recording camera Photo: Janne Kaakinen

KUVITTELE - IMAGINE

KUVITTELE - IMAGINE

Photo: Janne Kaakinen

KUVITTELE - IMAGINE

KUVITTELE - IMAGINE

Photo: Janne Kaakinen

Äläkä ainakaan pysähdy ajattelemaan! Do not stop to think! Photo: Janne Kaakinen

KYSEENALAISTA ASIOITA - Terveellä maalaisjärjellä QUESTION THINGS - With a healthy common sense Photo: Janne Kaakinen

KYSEENALAISTA ASIOITA - Terveellä maalaisjärjellä QUESTION THINGS - With a healthy common sense Photo: Janne Kaakinen

Älä häiritse ihmisiä kysymällä asioista Do not disturb people by asking about things Photo: Janne Kaakinen

Älä häiritse ihmisiä kysymällä asioista Do not disturb people by asking about things Photo: Janne Kaakinen

Ole hyvä. Pyydä tuntematonta kahville. Please, be kind. Ask someone for a cup coffee. Photo: Janne Kaakinen

Ole hyvä. Pyydä tuntematonta kahville. Please, be kind. Ask someone for a cup coffee. Photo: Janne Kaakinen

ÄLÄ PYSÄHDY JUTTELEMAAN DO NOT STOP TO TALK Photo: Janne Kaakinen

ÄLÄ PYSÄHDY JUTTELEMAAN DO NOT STOP TO TALK Photo: Janne Kaakinen

#Kylttitempaus-näyttely
27.6.-31.7.2016
Teoskuvat 1/2 - Teksti alapuolella
 
Artworks 1/2
#Kylttitempaus 2/2
bottom of page